دلت را بچسب، نگذار بیفتد به دست دام تیشه ای...

بعضی ها تور انداختن برای به دام انداختن دلت.

نه برای به دست آوردنش، برای شکاندنش. به قصد ضربه زدن،

توری که شبیه تیشه است،برای زخم زدن...

کمین کردند که دلت را از پا دربیاورند؛ غرورت را زیر پاهایشان له کنند، ظوری که صدای قریچ قریچش بیاید. تا از شنیدن این صدا حظ ببرند...

بعضی ها انگار خودشان طعم شکسته شدن دل را نچشیده اند.

بعضی ها انگار رسالتشان شکاندن است. آن هم شکاندن دل...

/ 3 نظر / 23 بازدید
حوالی آفتاب

دلــم يــکــ کــوچــه مــيــخــواهــد... بــي بــن بــســتــ... و بــارانــي نــم نــم... و يــکــ خــدا.. کــه کــمــي بــا هــم راه بــرويــم... هــمــيــن...

شهرزاد

حسد، بخل،... اصلا نمیدانم ما آدم ها چرا اینقدر در احراز چنین صفاتی که خدا از سرشت ما دریغ کرده جد و جهد داریم!!!

مسطوره

بعضی ها... که خیلی هان..