نخوابیدن

گرگ 

شنگول را خورده است

گرگ

منگول را تکه تکه کرده است

بلند شو پسرم !

این قصه برای نخوابیدن است !

.


گروس عبدالملکیان

/ 3 نظر / 15 بازدید
حوالی آفتاب

بگذار بخوابم... شاید خواب تو را ببینم... دلتنگتم رفیق..